You are currently viewing Писмо от Христо Ботев до Данаил Попов, 28.06.1875 г.

Писмо от Христо Ботев до Данаил Попов, 28.06.1875 г.

“Бай Данаиле,…
Жално ми е, че при дохождането ви в Букурещ, не можахме да се срещнем, за да засвидетелствувам благодарността си и искрените почитания към вас. Приемете ги сега писмено и извинете доброжелателят си.”

Хр. Ботйов

Източник: Христо Ботев, “Събрани съчинения в три тома”, под. ред. на Николай Жечев, изд. “Български писател”, София, 1976, код 15 9536172711 / 5506-23-77, т.3, с.221–223