Сдружение "Васил Левски", Плевен

Кой е Данаил Попов ?

Данаил Попов е един от важните представители на Българското национално освободително движение от последните десетилетия на Възраждането. Неговата дейност протича изцяло сред българската емиграция в Румъния, активно работи с всички водачи на българската национална революция и с редица видни политически и революционни дейци. Най-значителна е дейността му с апостола на свободата Васил Левски при изграждане на вътрешната революционна организация