You are currently viewing Кой е Данаил Попов ?

Кой е Данаил Попов ?

ДАНАИЛ ПОПОВ Е ЕДИН ОТ ВАЖНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО ОСВОБОДИТЕЛНОДВИЖЕНИЕ ОТ ПОСЛЕДНИТЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ НА ВЪЗРАЖДАНЕТО. НЕГОВАТА ДЕЙНОСТ ПРОТИЧА ИЗЦЯЛО СРЕД БЪЛГАРСАКТА ЕМИГРАЦИЯ В РУМЪНИЯ, АКТИВНО РАБОТИ С ВСИЧКИ ВОДАЧИ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА РЕВОЛЮЦИЯ И С РЕДИЦА ВИДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ И РЕВОЛЮЦИОННИ ДЕЙЦИ. НАЙ-ЗНАЧИТЕЛНА Е ДЕЙНОСТТА МУ С АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА В. ЛЕВСКИ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА РЕВОЛЮЦИОННА ОРГАНИЗАЦИЯ-1869-72Г.

Захари СТОЯНОВ ПИШЕ ЗА ДАНАИЛ ПОПОВ -,,ЗАБЕЛЕЖИТЕЛЕН Е ТОЯ БЪЛГАРСКИ ПАТРИОТ, КОРЕСПОНДЕНЦИИТЕ НА В. ЛЕВСКИ, А. КЪНЧЕВ, Д. ОБЩИ, НА ЧАСТНИТЕ КОМИТЕТИ С ЦЕНТРАЛНИЯ И П. ХИТОВ В БЕЛГРАД – ДАНАИЛ ПОПОВ Е БИЛ КЛЮЧЪТ, КОЙТО Е ИСКАЛ ДА ЗНАЕ КАКВО СТАВА В БЪЛГАРИЯ, КОЙ АПОСТОЛ КЪДЕ СЕ НАМИРА И ПР., ТО Е ТРЯБВАЛО ДА СЕ ПИТА ДАНАИЛ ПОПОВ.,,

СПОРЕД Ф. СИМИДОВ ДАНАИЛ ХР. ПОПОВ Е ЕДИН ОТ ОНЕЗИ НАШИ НАРОДНИ ДЕЙЦИ ПО ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ, КОИТО СА ДЕЙСТВАЛИ НЕ С ОРЪЖИЕ В РЪКА, А МОРАЛНО И МАТЕРИАЛНО МНОГО ПОВЕЧЕ ОТ МНОЗИНА ОРЪЖЕНОСЦИ-БУНТОВНИЦИ.,,

ДАНАИЛ ПОПОВ Е РОДЕН В ПЛЕВЕН НА 01.01.1840 Г., УЧИ В ПЛЕВЕНСКОТО УЧИЛИЩЕ ДО 16-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ, СЛЕД КОЕТО ЗАМИНАВА ЗА РУМЪНИЯ. В БУКУРЕЩ РАБОТИ КАТО СЛОВОСЛАГАТЕЛ В БЪЛГАРСКАТА ПЕЧАТНИЦА, ,РОМАНОВ-РАСИДЕСКУ,, . ИДЕИТЕ, ПРОПАГАНДИРАНИ В ИЗДАВАНИЯ ТУК ВЕСТНИК ,,БЪЛГАРСКА ЗВЕЗДА,,, ВЕСТНИКЪТ НА РАКОВСКИ ,,ДУНАВСКИ ЛЕБЕД,,, РАЗГОВОРИТЕ С БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ, ПОМАГАТ ЗА ИЗРАСТВАНЕТО МУ В ПОЛИТИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ И ЗАСИЛВАТ ПАТРИОТИЧНИТЕ МУ СТРАМЕЖИ. СРЕЩАТА С ПАТРИАРХА НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА РЕВОЛЮЦИЯ ИМА СЪДБОНОСНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА НЕГОВАТА ПО-НАТАТЪШНА ДЕЙНОСТ, ПОДАРЕНИТЕ МУ ИЗДАНИЯ, ОСОБЕНО ПОЕМАТА ,,ГОРСКИ ПЪТНИК,, ЗАТВЪРЖДАВАТ ИДЕЯТА ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ ПО ПЪТЯ НА РЕВОЛЮЦИОННА ВЪОРЪЖЕНА БОРБА.

СЛЕД КРАТКО ЗАВРЪЩАНЕ В РОДНИЯ СИ ГРАД, ПРЕЗ 1863 Г. ПОПОВ ОТНОВО ЗАМИНАВА ЗА РУМЪНИЯ, УСТАНОВЯВА СЕ В ТУРНУ МЪГУРЕЛЕ, КЪДЕТО ЖИВЕЕ ДО СМЪРТТА СИ ПРЕЗ 1909 Г. .ЗА НЯКОЛКО ГОДИНИ ПОСТИГА УСПЕХИ В ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ, НО СЕ УТВЪРЖДАВА И СРЕД БЪЛГАРСКАТА ЕМИГРАНТСКА КОЛОНИЯ СЪС СВОЯТА НАРОДОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ. ПРЕЗ 1867-8 Г. ПОДПОМАГА СЪС СРЕДСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕМИНАВАНЕТО В БЪЛГАРИЯ НА БУНТОВНИТЕ ЧЕТИ НАЧЕЛО С ВОЙВОДИТЕ Ф. ТОТЮ, Х. ДИМИТЪР И СТ. КАРАДЖА .

ДАНАИЛ ПОПОВ ВЕЧЕ ИМА БОГАТ ЖИЗНЕН И РЕВОЛЮЦИОНЕН ОПИТ, КОГАТО В КРАЯ НА ДЕКЕМВРИ 1868 Г. СЕ СРЕЩА С ЛЕВСКИ. ЗА ПОСЛЕДВАЛИЯ ПЕРИОД П. ХИТОВ ПИШЕ ,,ТОЙ/ЛЕВСКИ/ СЕ БАВИЛ ПО ВЛАШКО,,НАЙ-ПОВЕЧЕ ПРИ Д. ПОПОВ,, И ,,ТОЙ, ДЯКОНА ОТ 68 Г. С ПОДДЪРЖАНЕТО НА ГОСПОДИНА ДАНАИЛА ЗАФАНА ДА РАБОТИ.,,

Д. СТРАШИМИРОВ СЪЩО ОТБЕЛЯЗВА, ЧЕ ,,ТОЙ ПРЪВ Е ПОДПОМОГНАЛ И МОРАЛНО, И МАТЕРИАЛНО ЛЕВСКИ В ПЪРВИТЕ СТЪПКИ НА АГИТАЦИЯТА, ПРЕЗ ВСИЧКОТО ВРЕМЕ ПОСЛЕ И ДО ОСВОБОЖДЕНИЕТО ТОЙ ОСТАВА ЕДИН ОТ ГЛАВНИТЕ СТЪЛБОВЕ НА РЕВОЛЮЦИОННОТО ДЕЛО ВЪН ОТ БЪЛГАРИЯ .,,

ПРЕЗ 1869 Г. ОТ ДОМА НА ДАНАИЛ ПОПОВ В ТУРНУ МЪГУРЕЛЕ ЛЕВСКИ ТРЪГВА ЗА БЪЛГАРИЯ. ИЗПРАТЕН Е ПРИ БРАТ МУ АНАСТАС, В ЧИЙТО ДОМ ЗАЕДНО СЪС СЪБРАНИТЕ ОТ НЕГО СЪЗАКЛЯТНИЦИ, ОКОЛО 6 МАЙ, ЛЕВСКИ СЪЗДАВА ПЛЕВЕНСКИЯ РЕВОЛЮЦИОНЕН КОМИТЕТ-ПЪРВИЯТ В БЪЛГАРСКО. ДАНАИЛ ПОПОВ ИМА ДЕЙНО УЧАСТИЕ ПРИ ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА УСТАВ НА ВЪТРЕШНАТА РЕВОЛЮЦИОННА ОРГАНИЗАЦИЯ, КОЙТО БРЦК-ЛОВЕЧ ИЗПРАЩА НАЙ-НАПРЕД ДО НЕГО.

ИНИЦИАТОР И СЪЗДАТЕЛ Е НА ПЪРВИТЕ ПСЕВДОНИМИ НА РЪКОВОДНИТЕ ДЕЙЦИ, НА ШИФРИ И ПАРОЛИ ЗА ТАЙНАТА ПОЩА, ДАНАИЛ ПОПОВ ИГРАЕ И ВАЖНА РОЛЯ В СЪЗДАВАНЕ НА ГЛАВНИЯ КАНАЛ НА РЕВОЛЮЦИОННАТА ОРГАНИЗАЦИЯ:БУКУРЕЩ-ТУРНУ МЪГУРЕЛЕ-НИКОПОЛ-ПЛЕВЕН-ЛОВЕЧ, КАТО ЗА ВРЕМЕТО ОТ 1869-ДО 72 Г. БЛАГОДАРЕНИЕ НА НЕГО НЕ Е ДОПУСНАТ НИТО ЕДИН ПРОВАЛ.

ПОПОВ ИЗПЪЛНЯВА И ВАЖНО ПЪРЪЧЕНИЕ, ДАДЕНО МУ ОТ ЛЕВСКИ-ДА ИЗРАБОТИ ПЕЧАТ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.

ЕДИН ОТ ВАЖНИТЕ ВЪПРОСИ , ЗАНИМАВАЩИ АПОСТОЛА, Е ОСИГУРЯВАНЕ НА КОМАНДИРИ. ЗА ПОМОЩ ДА СЕ НАМЕРЯТ ХОРА, ЗАПОЗНАТИ С ВОЕННАТА ТАКТИКА И ДИСЦИПЛИНА,ТОЙ ПАК СЕ ОБРЪЩА КЪМ ПОПОВ КАТО МУ ПИШЕ ,,ТОВА Е ВАША ДЛЪЖНОСТ.,,

В МНОГО ОТ ПИСМАТА СИ КЪМ НЕГО ЛЕВСКИ ЗАСЯГА ВЪПРОСА ЗА НАМИРАНЕ НА ПАРИ И ЗАКУПУВАНЕ НА ОРЪЖИЕ, И ТУК ДАНАИЛ ПОПОВ ВЗЕМА АКТИВНО УЧАСТИЕ С ОРГАНИЗАЦИЯ И ОТДЕЛЯНЕ НА МНОГО СРЕДСТВА, А В ПРЕКАРВАНЕ НА ОРЪЖИЕТО В БЪЛГАРИЯ УЧАСТВАТ МАЙКА МУ , СЕСТРА МУ КАТЕРИНА , БРАТЯТА АНАСТАС И КИРИЦА.

ЛЕВСКИ ЗАПОЗНАВА ДААНИЛ ПОПОВ С РЕДА ЗА ВЕРБУВАНЕ НА ДЕЙЦИ ЗА ВЪТРЕШНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ, ЗА ВСЯКА ПРОМЯНА В НЕЯ , ЛЕВСКИ ГО УВЕДОМЯВА , КАТО В ПОСЛЕДНОТО СИ ПИСМО ДО НЕГО ОТ 16.10.1872 ОТНОВО ПОСТАВЯ ВАЖНИ ВЪПРОСИ ,СВЪРЗАНИ С ПРИНЦИПА НА СТРОЕЖ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.

ПОЧТИ ЦЯЛАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО СВОЯТА ДЕЙНОСТ ЛЕВСКИ ОСТАВЯ ПРИ ДАНАИЛ ПОПОВ,  КАТО ГО ЗАДЪЛЖАВА ДА ПРАВИ ПРЕПИСИ ОТ ВСИЧКИ ПИСМА .

ЗА ГОЛЯМОТО ДОВЕРИЕ НА ЛЕВСКИ И   БРЦК-ЛОВЕЧ КЪМ ДАНАИЛ ПОПОВ ГОВОРИ И ФАКТА , ЧЕ ПРЕЗ 1871 Г. ТЕ НАТОВАРВАТ НЕГО И А. КЪНЧЕВ С ОТГОВОРНАТА МИСИЯ ДА ИЗЛАГАТ И ЗАЩИТАВАТ ИДЕИТЕ НА ВЪТРЕШНИТЕ ДЕЙЦИ ПРЕД БРЦК В БУКУРЕЩ .

БИОГРАФИТЕ НА ЛЕВСКИ НАЙ-ЧЕСТО ГО ХАРАКТЕРИЗИРАТ КАТО ,,ПОСРЕДНИК НА ВЪТР. РЕВОЛЮЦИОННА ОРГАНИЗАЦИЯ С ВЪНШНИЯ СВЯТ,, И ,, НАЙ-ДОВЕРЕНОТО ЛИЦЕ НА АПОСТОЛА ВЪВ ВЛАШКО.,,

СЛЕД СМЪРТТА НА ЛЕВСКИ ДАНАИЛ ПОПОВ СЕ БОРИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ПОЯВИЛИТЕ СЕ РАЗНОГЛАСИЯ И ЗА ЕДИНОДЕЙСТВИЕ В БРЦК. УЧАСТВА В СЪБИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И СНАБДЯВАНЕ С ОРЪЖИЕ НА БОТЕВАТА ЧЕТА .

ОСВЕН РЕВОЛЮЦИОННА , ДАНАИЛ ПОПОВ РАЗВИВА И ОБЩЕСТВЕНО- КУЛТУРНА И ДАРИТЕЛСКА ДЕЙНОСТ . ОЩЕ КАТО 15- ГОДИШЕН УЧЕНИК В ПЛЕВЕН ТОЙ Е СПОМОЩЕСТВОВАТЕЛ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ . В РУМЪНИЯ УЧАСТВА В НАСТОЯТЕЛСТВАТА НА МНОГО ВЕСТНИЦИ, ПЕЧАТАНИ ТАМ, ПРОЯВЯВА СЕ КАТО АКТИВЕН ДОПИСНИК НА РЕВОЛЮЦИОННИ ВЕСТНИЦИ, РЕДАКТИРАНИ ОТ Л КАРАВЕЛОВ И ХР БОТЕВ. ЗАКУПУВА И ИЗПРАЩА ДАРОМ НА УЧИТАЛИЩА, ЧИТАЛИЩА, БИБЛИОТЕКИ И ДРУЖЕСТВА РАЗЛИЧНИ ПОЛЕЗНИ КНИГИ, УЧЕБНИЦИ, СПИСАНИЯ, ВЕСТНИЦИ И ДРУГИ ПОСОБИЯ.

ДАНАИЛ ПОПОВ РАБОТИ ВСЕОТДАЙНО ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДВИЖЕНИЕ В ПОМОЩ НА ДИАРБЕКИРСКИТЕ ЗАТВОРНИЦИ . ЧРЕЗ НЕГО ИНФОРМАЦИЯ ОТ МАЛОАЗИАТСКИТЕ ЗАНДАНИ ДОСТИГА ДО БЪЛГАРСКАТА ЕМИГРАЦИЯ В РУМЪНИЯ, А ОТТАМ ЧРЕЗ ВЕСТНИЦИТЕ И В БЪЛГАРИЯ.

ОТ СВОЯТА АКТИВНА И МНОГОСТРАННА ДЕЙНОСТ ДАНАИЛ ПОПОВ Е ОСТАВИЛ МНОГО И ЦЕННИ ПИСМА И ДОКУМЕНТИ, ПОДПОМАГАЩИ ИЗУЧАВАНЕ НА ИСТОРИЯТА НИ ОТ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА 19 В.

СЛЕД УСТАНОВЯВАНЕТО СИ В ТУРНО МЪГУРЕЛЕ ПРЕЗ 1863 Г. ТОЙ ЗА ПРЪВ ПЪТ ИДВА В ПЛЕВЕН 1898 Г. ЗА ПОГРЕБЕНИЕТО НА БРАТ СИ АНАСТАС. ГРАДСКОТО УПРАВЛЕНИЕ И ЧИТАЛИЩЕ ,,СЪГЛАСИЕ ,,МУ ОРТАНИЗИРАТ ПОСРЕЩАНЕ С МНОГО ТОПЛОТА И ПРИЗНАТЕЛНОСТ И ОФИЦИАЛНО Е ПРИЕТ ЗА ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ПЛЕВЕН. ПРЕЗ 1907 Г. Е ПОКАНЕН ОТ КОМИТЕТА,ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ, ДА УЧАСТВА В ТЪРЖЕСТВАТА ПО СЛУЧАЙ ОТКРИВАНЕ НА ПАМЕТНИКА НА ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ, СЛЕД КОЕТО ИДВА И В ПЛЕВЕН ПО ПОКАНА НА ОКРЪЖНИЯ УПРАВИТЕЛ И ВЗИМА УЧАСТИЕ В ОТКРИВАНЕ НА МАВЗОЛЕЯ НА РУСКИТЕ И РУМЪНСКИ ВОЙНИ.

ПРЕЗ ЦЕЛИЯ СИ ЖИВОТ ДАНАИЛ ПОПОВ ОСТАВА ВЕРЕН НА НАРОДА И СВОИТЕ ИДЕАЛИ, ОТДАВА ВСИЧКИТЕ СИ СИЛИ, ЖЕРТВА И МАТЕРИАЛНИ СРЕДСТВА И ВСИЧКО ТОВА ВЪРШИ НАПЪЛНО БЕЗКОРИСТНО, КАКТО ИЗПОВЯДВА СЛЕД ОСВОБОЖДЕНИЕТО:

„НЕ СЪМ НИКОГАШ НИТО ПОМИСЛУВАЛ, ЧИ КАТО СЕ СТАРАЯ ЗА ОБЩИЯ ИНТЕРЕС НА ОТЕЧЕСТВОТО СИ, ТО ТРЯБВА ДА ИСКАМ И НАГРАДИ”.