You are currently viewing Песните на Левски

Песните на Левски

“Васил Левски, Апостолът на Революцията, Идеологът на българската Свобода, Агнецът, който се жертва да изкупи греховете на всички ни. Всеки, който е имал щастието да се докосне до Левски, разказва за невероятния му характер и несломимия му дух, дори когато е нямал никакви поводи за радост, той винаги е пеел…”

Из “Песните на Левски” – музикален филм