You are currently viewing Костаки Хаджипаков

Костаки Хаджипаков

Един от най-изявените плевенски революционери от четническия период на националноосвободителното движение. Работи в Гюргево като учител и търговец. След призива на
Раковски за организиране и изпращане на бунтовни чети в Българско, Костаки решително изоставя мирните си занимания и с присъщия си ентусиазъм се включва в революционната борба. Избран е за писар в четата на Филип Тотю и е един от най-близките помощници на войводата. На 14 май 1867 г., в навечерието на преминаване на Дунава, той прочита закона, пред който всички се заклеват. Костаки е между 12-те останали живи четници, с които Филип Тотю пробива кордона на турската потеря в боя при с. Върбовка, Великотърновско. Ранен е в крака, заловен, изправен пред турския съд в Русе и осъден на смърт чрез обесване.