You are currently viewing Упокои се капитан Иван …

Упокои се капитан Иван …

На последната страница в тефтерчето Левски е записал:

“Упокои се капитан
Иван от Търново
Между Братаница
И Орта Конак в
Коджя Юрт между
Тетевени и
и Златица, на 1867 г.”

В Календара на българските светци Ботев ще го запише като Иван Мъченик. Иван Капетан е първият български професионален актьор, играе в първите постановки на Войников, цели пиеси е рецитирал и награда за таланта си лично от румънския крал Карол е получил. През 1867 г. тази артистична душа се сражава в четата на Панайот Хитов. Пада в ледените води на Черни вит, разболява се тежко, потерята ги преследва, той моли четниците да го убият, да му отсекат главата и да погребат, за да не я разнасят турците на кол и да се гаврят. “Един от четниците ни се разболя””, казва четникът Васил Николов и понеже не можа да му се помогне, хвърлихме чоп, падна се на един четник , Кольо Турчина, който отсече главата му. Левски го упя, взе глава му, изми я и я зарови под един бук. Така на 19 – ти юли 1867 г., знаменосецът на четата иродякон Игнатий ще опее главата на един от най-близките си приятели, ще я измии в изворчето и ще я погребе.

Из “Когато Дякона срещна Апостола”