Плевенчани изградиха паметник на Данаил Попов с дарителство

На 5 май в Плевен на еднои­менния булевард, пред църквата „Св. Параскева”, беше открит паметник на Данаил Попов. Идеята за изграждането му е на повече от 30 години, но всичко започва през ноември 2014 г., когато е взето решение от Об­щинския комитет „Васил Лев­ски” да се събират средства и да се търси съдействие от ин­ституции, организации и най- вече – от гражданите. „Оказва се, че в румънския град Турну Мъгуреле има паметна плоча на именития ни съгражданин, а в Плевен няма. Затова решихме да съберем средства и да издигнем негов паметник”, споделя д-р Галина Цветкова, председател на Сдружението и заместник- председател на Общински коми­тет „Васил Левски”. И добавя, че още на 15-годишна възраст, заедно с брат си, Данаил Попов събира средства и помага за ку­пуването на учебни помагала за ученици. Баща му – Поп Хино, който е служил в църквата „Све­ти Николай”, също е бил много беден, но въпреки това е дарявал средства за строителството на храма и на местното училище. „Вдъхновихме се от техния при­мер и решихме да съберем сред­ства за изграждането на памет­ника”, разказва д-р Цветкова. След изпратено писмо до Об­щинския съвет в Плевен, мест­ният парламент взема решение за определяне на терен за поста­вяне на паметника. Според из­искванията, паметникът трябва да бъде реалистично третиран образ на Данаил Попов, както и да бъде архитектурно адаптиран към избраното място. Тялото на паметника е гранитна плоча 40/40 см с височина 260 см. Бю­стът на Данаил Попов е изпъл­нен от бронз и ще се осветява вечер от прожектор.

На обявения се явяват три екипа. Условието е дейностите да не надвишават 12 000 лв. Журито избира проекта на скулптура Красимир Рангелов, архитект Иво Петров и озеленител Лидия Христова. За пет-шест месеца са били събрани близо 14 000 лева, като половината от сумата е даре­на след благотворителен бал на Ротари клуб – Плевен. Ак­тивно в дарителската акция се включват ученици от МГ „Гео Милев“, ПГРТО – Плевен, ПГ по туризъм „Алеко Константи­нов“, ОУ „Св. Климент Охрид­ски“, ОУ „Йордан Йовков“ и други. В кампанията участват и децата от ЦДГ „Иглика“, въз­питаниците на Арт школа „Ко­лорит“. „Дарявали са различни хора – деца от училищата, при­ятели, случайни гости от дру­ги градове на страната, които подкрепиха благородната идея за изграждането на монумент в чест на именития плевенчанин. При много от срещите ни е хо­рата се оказва, че те не знаят нищо за Данаил Попов и дори изразяваха учудване как може да няма информация за него. А самият той е казвал, че не очак­ва някаква награда за това, че е направил нещо за Родината си”, акцентират от Общински коми­тет „Васил Левски”. Освен, че е спечелил голя­мото доверие на Васил Левски, Данаил Попов единствен е имал правото да отваря пощата му и така наречените „доклади” при обиколките му в страната. Дя­конът е позволявал на сърат­ника си да прави копия на тези доклади. Данаил Попов е запа­зил цялата документация и това дава възможност на историците сега да възстановят голяма част от фактите от онова време. Програмата за откриването на паметника на най-близкия съратник на Апостола започ­на е поднасяне на цветя на па­метника на Левски в Плевен и шествие до мястото, където е основан Първият революцио­нен комитет. След официалното откриване на паметника на Да­наил Попов, до бившето кино „Освобождение“, в Регионална библиотека “Христо Смирнен- ски” се проведе беседа за живо­та и делото на именития плевен­чанин.

Източник: Плевен днес