1. Да популяризира живота и делото на Васил Левски и неговите сподвижници от гр. Плевен и региона.
  2. Да спомага за повишаване на социалната ангажираност, родолюбие и национална гордост.
  3. Да инициира, организира и изгради финансирането за изграждането на паметник на Данаил Попов в гр. Плевен.
  4. Да съдейства за реставриране и изграждането на паметници, свързани със значими събития от нашата история и бележити българи.
  5. Да организира срещи симпозиуми, конференции, туристическа дейност, фестивали и други форуми за обсъждане на теми отнасящи се до живота и делото на Васил Левски и неговите сподвижници.
  6. Сътрудничество с общински и държавни институции по всички въпроси свързани с дейността на Сдружението.
  7. Да организира мероприятия за събиране на средства за изпълнение на целите на Сдружението.