За да дарите средства на Сдружение “Васил Левски”, гр. Плевен, моля преведете дарението си по следната сметка: Банкова сметка в лева: СИБАНК ЕАД БАНКОВ КОД: BIC: BUIBBGSF IBAN: BG56 UIB9 8881 1044 2219 00