Дарение на учениците от ПГ по туризъм “Алеко Константинов”

Ученици от ПГ по туризъм “Алеко Константинов” предават събраните пари за паметник на Данаил Попов
на Председателя на сдр. “Васил Левски”