You are currently viewing Дарение на учениците от ПГ по туризъм “Алеко Константинов”

Дарение на учениците от ПГ по туризъм “Алеко Константинов”

Ученици от ПГ по туризъм “Алеко Константинов” предават събраните пари за паметник на Данаил Попов
на Председателя на сдр. “Васил Левски”